Segítség gyengénlátóknak
Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése

 

 

Ø  a kedvezményezett neve:

o   Sajógalgóc község önkormányzata

Ø  a projekt címe:

o   Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése

Ø  a szerződött támogatás összege:

o   108.424.329 Ft

Ø  a támogatás mértéke (%-ban):

o   100%

Ø  a projekt tartalmának bemutatása:

A vízelvezető árkok befogadója a Galgóc-patak, melynek jelen projekt részét képező rekonstrukciójával biztosítani lehet a mellékgyűjtők által szállított felszíni vizek kártételek nélküli tovább vezetését. A csapadékvíz elvezető rendszer kialakításánál figyelembe kellett venni a már meglévő és felhasználható vízelvezető létesítményeket.  Alkalmazkodni kellett a település beépítettségi adottságaihoz, a település szerkezetéhez, a település vízrajzi egységeihez - vízgyűjtő területeihez - , a vízkárok elleni megkívánt biztonsághoz.

Az árhullámok elleni védelem érdekében a megelőzést előtérbe helyezve a belterületi csapadékvíz elvezető létesítmények befogadója a Galgóc patakmeder, melynek kiépítése a 3% előfordulási valószínűségű csapadékból származó árvízhozam levezetésére lett megtervezve. A patak belterület alatti átmeneti szakaszának 1+245 szelvénye csatlakozik a belterület 0+000 szelvényéhez. A patakhoz 8 főgyűjtő csatlakozik. A patakmeder helyszínrajzi vonalvezetésének módosítására a beépítettség miatt nem volt lehetőség. A létesítmények ütemenkénti megvalósításának érdekében vizsgálat alapján került meghatározásra, hogy mely vízelvezető árokszakaszok helyezhetőek önállóan üzembe, valamint a település érdekeinek figyelembe vételével a megvalósítás fontossági sorrendje került megállapításra.

 

Ezen ütemezett megvalósítás a fenti szempontok alapján:

 

I.              ütem: Galgóc-patak belterületi 0+000 - 1+428 szelvények közötti szakasza belterületi szakasza

II.            II: ütem: A patakmederbe csatlakozó mellékgyűjtők megépítése

Jelen fejlesztés tárgya I. ütemben a Galgóc-patak belterületi szakaszának rekonstrukciója. A patak 0+253 és 0+600 szelvények között a 26103. sz. orsz. közút vízelvezetését szolgálja annak szelvényezés szerinti jobb oldalán 1+937 és 2+256 közúti szelvények között. A patakmeder rekonstrukciója során csak azokon a szakaszokon tervezett betonba rakott terméskő burkolat, ahol azt a kis szabályozási szélesség, és a beépítettség indokolta, a kertekkel határos szakaszokon füvesített földmederű kialakítás tervezett a szükséges szelvénymérettel.

 

A Galgóc patak tervezési szakaszán 6 db áteresz, és 26 db kapubejáró kerül átépítésre a tervezett szelvényekhez illeszkedő mérettel.

A kapubejárók 5 m-es, az átereszek változó szélességgel KV 110/200 fedlapos mederelemmel tervezettek. Ez a szelvényméret alkalmas az előírt Q1%-os vízhozam levezetésére, és átfolyási keresztmetszete megegyezik a tervezett mederszelvénnyel. A kiviteli terv szerint 8-46 ‰ között változik a tervezett mederlejtés.

 

Ø  a projekt befejeződött:

o   2019.10.30.

Ø  projekt azonosító száma:

o   TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00045 

 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

A projekt célja Sajógalgóc Község vízhálózatának fejlesztése, amely hozzájárul a az ember által létrehozott települési infrastruktúra, és az épített környezet védelméhez illetve a település további fejlődéséhez. Sajógalgóc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-nyugati részén, a Borsodi-dombság keleti peremén, Kazincbarcika és Putnok között, Miskolctól, a megyeszékhelytől, mintegy 35 kilométerre, és Kazincbarcika városától alig 10 kilométerre fekszik, területe a Sajó-völgy kistáj részét képezi. A kistáj területe 180 km2. A Putnoki-dombságban az agyagos rétegek vízzárósága miatt jelentős a felszíni lefolyás. A térséget általában ÉNy - DK-i futású völgyek és bennük futó patakok jellemzik, amelyekbe oldalirányból kisebb patakok, erek torkollnak. A község belterülete 150,0 m.B.f. és 188,0 m.B.f. közötti magasságon fekszik. A települést az Észak-Déli irányba haladó Galgóc-patak szeli át, amely heves vízjárású és a településen a szomszédos telkeket elöntéssel veszélyezteti a kapubejárók okozta visszaduzzasztások és elégtelen vízemésztése. A meredek vízgyűjtő miatt az árhullámok levonulása gyors, melyet az erdővel borított vízgyűjtőn a tarvágás meg is gyorsíthat. Az árhullámok tehát néhány óra alatt megjelennek, és néhány óra, legfeljebb egy nap alatt le is vonulnak. A településen lehulló csapadékvizek befogadója a Galgóc- patak. A település veszélyeztetettsége vízkár szempontjából: Árvízi veszélyeztetettség: A Sajó folyó áradásakor, a Hosszúrévpusztai közúti híd alatt az árvíz elönti a Sajó jobb -és balparti árterületeket és a III. fokú készültségi szint felett (Sajópüspöki: 300 cm) az öblözetbe Nyugati irányban is szétterülve elöntéssel veszélyezteti a Sajógalgóci bekötő utat. A 2010. évi LNV-t meghaladó árhullámok a Sajógalgóci bekötő utat elöntötték, ezáltal elvágva a települést a külvilágtól. A Sajó árvizei, a település belterületét nem veszélyeztették. Helyi-vízkár veszélyeztetettség: A település helyi vízkár kialakulásával veszélyeztetett. A településen a csapadékvíz csatorna 80%-a elvezető rendszerű, a másik 20%-a szikkasztó rendszerű csatorna. Gondot a települést határoló hegyekből érkező csapadékvíz okoz. Megoldásra vár a Galgóc-patak belterületi szakaszának rendezése, rehabilitációja. Sajógalgóc vízkár-elhárítási terve: A községet a Galgóc-patak áradása veszélyezteti. 2010 év júniusában a Galgóc-patak völgyében jelentős mennyiségű csapadék hullott. A Galgóc-patak a település Déli részén partbemosódásokat, partfalszakadásokat okozott. Korábbi védekezése tapasztalatainak összefoglalása: A vízfolyáson levonuló árhullámok leggyakrabban csapadéktevékenységhez kapcsolódó hóolvadásból keletkeznek. Az árhullámok legnagyobb része külföldi területről érkezik, a hazai területen jelentős vízhozam hozzáadódás, árhullám befolyásoló hatás általában nem jellemző. Ez alól az állítás alól kivételt képez a 2010. évben bekövetkezett helyzet, mely esetben a ciklonok okozta csapadéktevékenység hatására a hazai mellékvízfolyások is jelentős vízhozam mennyiséggel járultak hozzá a kialakult árhullámokhoz. Kedvezőtlen meteorológiai helyzet esetén tehát a hazai kisvízfolyásoknak is jelentős árhullám-befolyásoló hatásuk lehet. A 2010. májusjúnius hónapban Galgóc-patak a völgyére és a település területére hullott csapadék mennyiséget nem volt képes fogadni és károkozás nélkül elvezetni. A lezúduló víz több helyen megrongálta a meder partfalait, és keresztező műtárgyait. A helyi tapasztalatok szerint a település feletti erdők tarvágása óta a lefolyás megnőtt, és az elragadó iszapot az útárkok az úton rakják le. A patak vízelvezető képessége rossz, mivel sűrűn be van nőve fával, bokorral és jelentős mértékben fel is iszapolódott. A későbbi elöntések csökkentése érdekében meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a település feletti völgyek vizét záportározóval vagy záportározókkal lehet-e időszakosan visszatartani, ezzel is Galgócpatak terhelését mérsékelni. 

Tervezett beavatkozás bemutatása: A vízelvezető árkok befogadója a Galgóc-patak, melynek jelen projekt részét képező rekonstrukciójával biztosítani lehet a mellékgyűjtők által szállított felszíni vizek kártételek nélküli továbbvezetését. A csapadékvíz elvezető rendszer kialakításánál figyelembe kellett venni a már meglévő és felhasználható vízelvezető létesítményeket. Alkalmazkodni kellett a település beépítettségi adottságaihoz, a település szerkezetéhez, a település vízrajzi egységeihez - vízgyűjtő területeihez - , a vízkárok elleni megkívánt biztonsághoz. A fejlesztés céljaként meghatározásra került, hogy a vízgyűjtőre csapadék formájában jutó víz lehetőség szerinti a legalacsonyabb kártételek mellett kerüljön továbbvezetésre a belterületről. Az árhullámok elleni védelem érdekében a megelőzést előtérbe helyezve a belterületi csapadékvíz elvezető létesítmények befogadója a Galgóc patakmeder, melynek kiépítése a 3% előfordulási valószínűségű csapadékból származó árvízhozam levezetésére lett megtervezve. A patak belterület alatti átmeneti szakaszának 1+245 szelvénye csatlakozik a belterület 0+000 szelvényéhez. A patakhoz 8 főgyűjtő csatlakozik. A patakmeder helyszínrajzi vonalvezetésének módosítására a beépítettség miatt nem volt lehetőség. A létesítmények ütemenkénti megvalósításának érdekében vizsgálat alapján került meghatározásra hogy mely vízelvezető árokszakaszok helyezhetőek önállóan üzembe, valamint a település érdekeinek figyelembe vételével a megvalósítás fontossági sorrendje került megállapításra. Ezen ütemezett megvalósítás a fenti szempontok alapján: I. ütem: Galgóc-patak belterületi 0+000 - 1+428 szelvények közötti szakasza belterületi szakasza II: ütem: A patakmederbe csatlakozó mellékgyűjtők megépítése Jelen fejlesztés tárgya I. ütemben a Galgóc-patak belterületi szakaszának rekonstrukciója. A patak 0+253 és 0+600 szelvények között a 26103. sz. orsz. közút vízelvezetését szolgálja annak szelvényezés szerinti jobb oldalán 1+937 és 2+256 közúti szelvények között. A patakmeder rekonstrukciója során csak azokon a szakaszokon tervezett betonba rakott terméskő burkolat, ahol azt a kis szabályozási szélesség, és a beépítettség indokolta, a kertekkel határos szakaszokon füvesített földmederű kialakítás tervezett a szükséges szelvénymérettel. A Galgóc patak tervezési szakaszán 5 db áteresz, és 26 db kapubejáró kerül átépítésre a tervezett szelvényekhez illeszkedő mérettel az alábbiak szerint Építési szakasz Áteresz Kapubejáró 0+000-0+253 0+253 0+253-0+600 17 db 0+600-0+800 0+634, 0+768 1 db 0+800-1+428 1+024, 1+254 8 db Az átereszek és kapubejárók 5 m-es szélességgel 1,20 m × 1,20 m méretű keretelemek beépítésével tervezettek. A patakmeder tervezett lejtése 5 - 45 ‰, változik, alkalmazkodva a domborzati adottságokhoz. Hidraulikai méretezés: A patak belterületi szakaszának hidraulikai méretezése a 147/2010. Korm.rendelet 50. § (1) szerint 3 % előfordulási valószínűségű vízhozamra, míg a tervezett hidak, és átereszek a rendelet 1. sz. melléklet 2.4.2.1 pontja szerint 1%-os valószínűségű árvízi vízhozam károkozás nélküli vezetésére kerül méretezésre. A csapadékvíz elvezető rendszer kialakításával érintett ingatlanok: 90/1, 89/2, 59/5 és 90/2 hrsz-ú ingatlanok.

Projekt keretében továbbá a következő tevékenységek valósulnak meg: Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése, melyben bemutatásra kerül a projekttel kapcsolatos alapvető információk, amelyek a meglévő helyzet elemzését, problémák feltárását, a veszélyeztetett terület lehatárolását, védendő értékek becslését, valamint a tervezett beavatkozásról ad tájékoztatást. Tervezési dokumentáció elkészítése és a tervezési folyamat lebonyolítása. A műszaki tervez dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés, előzetes környezeti hatásvizsgálat lefolytatása, kiviteli terv készítése. Projektmenedzsment szolgáltatás lebonyolítása. Műszaki ellenőr szolgáltatás költsége. A műszaki ellenőr a munka folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti a beruházás szakszerű és gazdaságos megvalósítást. Tervezői művezetés szolgáltatás költsége. A tervezői művezetés feladata, hogy közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Kötelező nyilvánosság lebonyolítása. Lakossági szemléletformálásának lebonyolítása. A helyi lakosság tájékoztatására, környezettudatosságának növelésére (ismeretterjesztő anyagok, tájékoztatók, rendezvények) 

 

 

Véletlenszerű kép

Madárijesztő (Jaskó Péter)


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség