Segítség gyengénlátóknak

Sajtóközlemény

 

2019. 07. 23. 

Sajógalgóc Község Önkormányzata

 

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZVÉDELMI BERUHÁZÁS SAJÓGALGÓCON 

 

 

Hírdetmény

 

Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 31/2018.(IV.25.) határozata alapján

adásvétel keretei közötti nyilvános hasznosításra hirdeti meg, az önkormányzat tulajdonában lévő,

Sajógalgóc 153/2. hrsz alatt felvett belterületi ingatlant.

 

Ebösszeírás 2017

Ebösszeírás 2017

II. Hagyományőrző fafaragó tábor

II. Hagyományőrző fafaragó tábor

Változtak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai

 

Változtak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai

2015. március 05-én új jogszabály lép életbe a szabadtéri tűzgyújtási szabályok vonatkozásában: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ).

LEADER tájékoztató 2014.11.25.

 

LEADER tájékoztató

 

Sajtóközlemény

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERES VOLT AZ EGÉSZSÉGPROGRAM SAJÓGALGÓCON
2014. február 10.

Szavazókörök területi beosztása 2739-10/2013/sz. HATÁROZAT

SZUHAKÁLLÓI
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
Szám: 2739-10/2013/SZ.
H A T Á R O Z A T

A Szuhakállói Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben a

A földhasználati bejelentési kötelezettség alanya és tárgya

     A földhasználati bejelentési kötelezettség alanya és tárgya

A földhasználati nyilvántartás fontosabb változásairól

 

A földhasználati nyilvántartás fontosabb változásairól

A földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok 2013. január 1-jével , illetve 2013. február 1-jével megváltoztak.

Tájékoztatás ebek kötelező védőoltásáról

 

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

 

/2013.

Tárgy: Tájékoztatás ebek kötelező védőoltásáról

 

A település valamennyi ebtartója részére

Ügyfélfogadás rendje

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

JEGYZŐJE 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2013. január 1-jével létrejött Szuhakállói Közös 

önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul: 

Szuhakálló: 

Ebtartási felhívás

 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

JEGYZŐJE 

Hatóságomhoz érkezett lakossági panasz szerint, a község közterületein ismételten 

elszaporodtak a gazdátlanul kóborló ebek – mely a legtöbb esetben nem kóbor 

Véletlenszerű kép

Falvédő kiállítás 18.


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség