Segítség gyengénlátóknak
Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése

 

Ø  a kedvezményezett neve:

o   Sajógalgóc község önkormányzata

Ø  a projekt címe:

o   Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése

Ø  a szerződött támogatás összege:

o   108.424.329 Ft

Ø  a támogatás mértéke (%-ban):

o   100%

Ø  a projekt tartalmának bemutatása:

A vízelvezető árkok befogadója a Galgóc-patak, melynek jelen projekt részét képező rekonstrukciójával biztosítani lehet a mellékgyűjtők által szállított felszíni vizek kártételek nélküli tovább vezetését. A csapadékvíz elvezető rendszer kialakításánál figyelembe kellett venni a már meglévő és felhasználható vízelvezető létesítményeket.  Alkalmazkodni kellett a település beépítettségi adottságaihoz, a település szerkezetéhez, a település vízrajzi egységeihez - vízgyűjtő területeihez - , a vízkárok elleni megkívánt biztonsághoz.

Az árhullámok elleni védelem érdekében a megelőzést előtérbe helyezve a belterületi csapadékvíz elvezető létesítmények befogadója a Galgóc patakmeder, melynek kiépítése a 3% előfordulási valószínűségű csapadékból származó árvízhozam levezetésére lett megtervezve. A patak belterület alatti átmeneti szakaszának 1+245 szelvénye csatlakozik a belterület 0+000 szelvényéhez. A patakhoz 8 főgyűjtő csatlakozik. A patakmeder helyszínrajzi vonalvezetésének módosítására a beépítettség miatt nem volt lehetőség. A létesítmények ütemenkénti megvalósításának érdekében vizsgálat alapján került meghatározásra, hogy mely vízelvezető árokszakaszok helyezhetőek önállóan üzembe, valamint a település érdekeinek figyelembe vételével a megvalósítás fontossági sorrendje került megállapításra.

 

Ezen ütemezett megvalósítás a fenti szempontok alapján:

 

I.              ütem: Galgóc-patak belterületi 0+000 - 1+428 szelvények közötti szakasza belterületi szakasza

II.            II: ütem: A patakmederbe csatlakozó mellékgyűjtők megépítése

Jelen fejlesztés tárgya I. ütemben a Galgóc-patak belterületi szakaszának rekonstrukciója. A patak 0+253 és 0+600 szelvények között a 26103. sz. orsz. közút vízelvezetését szolgálja annak szelvényezés szerinti jobb oldalán 1+937 és 2+256 közúti szelvények között. A patakmeder rekonstrukciója során csak azokon a szakaszokon tervezett betonba rakott terméskő burkolat, ahol azt a kis szabályozási szélesség, és a beépítettség indokolta, a kertekkel határos szakaszokon füvesített földmederű kialakítás tervezett a szükséges szelvénymérettel.

 

A Galgóc patak tervezési szakaszán 6 db áteresz, és 26 db kapubejáró kerül átépítésre a tervezett szelvényekhez illeszkedő mérettel.

A kapubejárók 5 m-es, az átereszek változó szélességgel KV 110/200 fedlapos mederelemmel tervezettek. Ez a szelvényméret alkalmas az előírt Q1%-os vízhozam levezetésére, és átfolyási keresztmetszete megegyezik a tervezett mederszelvénnyel. A kiviteli terv szerint 8-46 ‰ között változik a tervezett mederlejtés.

 

Ø  a projekt befejeződött:

o   2019.10.30.

Ø  projekt azonosító száma:

o   TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00045 

 

Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése

 

 

Véletlenszerű kép

Színházi esték


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség