Segítség gyengénlátóknak

Egyház, Templom története

Miserend (galgócon) páratlan hónapokban szombat 16 30-tól, páros hónapokban vasárnap 11 30
Plébános: Iváncsy Balázs Tamás főszentszéki bíró
Káplán: Lipcsák János
Állandó diakónus: Emri Attila, diakónus: Hornyák Erik

Kazincbarcikai plébánia -címe: Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 35.
  -telefonszáma: 48/ 512-396
  -Hivatali ideje: hétfő, szerda, péntek: de 9-11
  kedd, csütörtök: de 8-10

További információ:www. kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu

E-mail: ivancsybalazs@freemail.hu

 

Sajógalgóc

Miserend:

  • páros hónapban vasárnap 11:30
  • páratlan hónapban szombaton 16:30

 

A templom története

Amikor 1769 nyarán Eszterházi püspök befejezte borsod vármegyei egyházlátogatását, Sajógalgócon 24 házból állt a falu. Ebből a 24 portából csak egy ház volt katolikus a többi református. Július 5-én az alsó és felső-borsodi esperesi kerület ülésén a püspök jelenlétében elhatározták, hogy ebben a református megyében a katolikusok lelki gondozására szaporítják a plébániák számát. Ekkor állították fel az egri Káptalan birtokán a sajógalgóci plébániát is.

Sajógalgóc első plébánosa Csethe Pál kunszentmártoni káplán lett. A plébánia felállításakor 18 református elhagyta a falut, helyükbe katolikusok telepedtek le. 1769 október 4-én számukra egy katolikus kápolnát építettek fel. Majd amikor meghalt Csák István egri kanonok, az ő hagyatékának egy részéből az egri Káptalan megkezdte az új templom felépíttetését. Ezt az új templomot 1789 novemberében áldották meg. A templom tornyát és tetőzetét 1868 július 30-án tűzvész pusztította el, de a káptalan rövidesen helyreállítatta.

1889-ben a templom belső felszerelése égett meg. Az azóta eltelt időben lényegi változás nem történt a templomon. A század elején a húszas években templomunkat újra festették a Káptalan segítségével az adományokból. A két pusztító háború alatt is épségben megmaradt a templom, s ma is őrzi Sajógalgócon a katolikus hit épségét. A keresztelések, házasságkötések ezreit, a szentmisék tízezreit őrzik ősi falai. Sok-sok élmény fűzi a falu lakóit ehhez a sok bajt látott templomhoz. Sok lelkipásztor buzgó munkája tartotta kétszáz év nehéz helyzeteiben a hívekben az erőt, a kitartást, a hitet, a mindennapi élet örömében –bajában. 1987-ben a hívek adakozásából belsőleg teljesen megújult a templom. 1988-ban nem kisebb adakozásból a torony sisakját rézzel fedettük be. A Sarlós Boldogasszony templom szépen elkészült tehát arra az ünnepre, amelynek méltó megtartása valamennyiünk ügye volt. A templom 200 éves!

Egyházi épületeink felújítása és építése 1990-1999 között is tovább folytatódott. Így sor került az új plébánia megépítésére, a templom orgonájának felújítására és villamosítására, a belső világítás bővítésére mintegy 3,7 millió forint értékében. 2002-ben elvégeztettük a templom épületének teljes felújítását.

Véletlenszerű kép

díjátadó


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség